ניגודי העניינים והצהרות הרכוש של בכירי משרד מבקר המדינה

מהם ניגודי העניינים של בכירי משרד מבקר המדינה, ומי מהם הגיש הצהרת רכוש?

יחד עם התנועה לחופש המידע אנו חושפים את הסדרי ניגוד העניינים של בכירי משרד מבקר המדינה. החל מזיקה למחלקות באוניברסיטה העברית, דרך קשר לשרה גילה גמליאל, ועד משרד המשפטים. וגם: שלוש מעובדות המשרד לא הגישו בזמן הצהרה על רכושן. התנועה לחופש המידע: "טוב יעשה מוסד המבקר אם במקביל לכניסתם של עובדים חדשים יפרסם מיוזמתו את הסדרי ניגודי העניינים".

נפתלי בנט, גילה גמליאל ודובר משרד המשפטים - ניגודי העניינים של בכירי משרד מבקר המדינה

העובדים הבכירים של משרד מבקר המדינה נדרשים להגיש הסדר ניגוד עניינים בו הם מפרטים את מפת הקשרים הרלוונטיים לעבודת המשרד. עברנו על כל ההסדרים וחילצנו את הפרטים בעלי המשקל. 

בכירי המשרד לא נחתו ממאדים ויש להם חיים קודמים, וכמו לכולנו, רשת של קשרים. לחלקם קרובים שעובדים בחברות ענק, גופים מבוקרים ועוד. זה אך טבעי. אין לפסול אותם עקב זיקות. בוודאי שלא כשבכניסתם לתפקיד הם ממלאים מסמך רחב יריעה שמפרט את אותן זיקות. המסמך הזה נקרא הסדר למניעת ניגוד עניינים, והוא אמור לאתר מקומות בהם יש חשש לניגוד כזה.

בחלק מהמקרים מדובר באח, בת זוג או בן דוד שעובדים בגוף מבוקר. במקרים אחרים תהיה זו עבודת עבר, לעתים לפני עשור בו רק יצטרך הבכיר להזכיר זאת במידה ותתבצע על אותו גוף ביקורת. 

הנה תמצית הפרטים (כל המידע מלונקק למסמכים המקוריים כדי שתוכלו לשפוט בעצמכם):

  • מנהלת נציבות תלונת הציבור, אסתי בן חיים – מנועה מעיסוק במשרד הבריאות ובקופות החולים מאחר והייתה ניצבת קבילות לביטוח בריאות ממלכתי. גם מנועה מלטפל בבית החולים איכילוב מאחר ובן זוגה מנהל היחידה לאורלוגיית ילדים. גיסה עובד בתעשייה האווירית.
  • ראשת מטה המבקר, אהובה נבו – בן זוגה מתחזק מערכות גז באוניברסיטה העברית ולכן מנועה לעסוק בענייני מנהל באוניברסיטה.
  • סגנית היועצת המשפטית לנציב תלונות הציבור, רונית זנדברג – בן זוגה משמש כראש תחום משפט ציבורי במחלקת ייעוץ וחקיקה במשרד המשפטים, גיסה שימש כיו"ר קרן היסוד וגיס אחר חבר המחלקה לסטטיסטיקה באוניברסיטה העברית.
  • מנהל החטיבה לביקורת – משרדי הממשלה, יובל חיו – אח אחד חבר של השרה גילה גמליאל ומבקר ועידת התביעות, אח אחר חבר במועצה הישראלית לתרבות.

הסדר ניגוד העניינים של מנהל חטיבה לביקורת מערכת הביטחון. אחד משורה של מסמכים דומים שהגיעו לידינו ונחשפים פה לראשונה

מתניהו אנגלמן בוועדת הכספים

  • את הסדר ניגוד העניינים המלא של מבקר המדינה ומנכ"ל המשרד תוכלו למצוא בפרק הקודם בתחקיר. נזכיר כי המסמך של אנגלמן הוא אחד המפורטים והשקופים שראינו. בין ניגודי העיניינים שלו: המל"ג – עד למינויו כמבקר כיהן בתפקיד המנכ"ל; הטכניון – סמנכ"ל ומנכ"ל הטכניון לשעבר; מועצה אזורית גזר; המחלקה המשפטית במשרד לביטחון פנים; וגם, ביה"ח הדסה – גיסו מנהל מחלקה פנימית בביה"ח (מנוע רק בהקשר למחלקה).

טוב שיש שקיפות, במיוחד כשהיא פומבית!

מהתנועה לחופש המידע שהגישה את הבקשה המקורית שהובילה לחשיפת המידע מסרה: "הסדרי ניגודי עניינים צריכים להיות חשופים וגלויים באתר מבקר המדינה, טוב יעשה מוסד המבקר אם במקביל לכניסתם של עובדים חדשים יפרסם מיוזמתו את ההסדרים".

הצהרות רכוש: המבקר אנגלמן הגיש למרות שלא היה מחויב, שלוש עובדות בכירות עשו זאת באיחור

מעבר להצהרות על ניגוד עניינים, עובדי המשרד הבכירים נדרשים גם להגיש הצהרה על רכושם כדי לבדוק שלא זכו להטבות מגופים מבוקרים.

מתוך מסמך מועדי הצהרת הרכוש

מהמענה לבקשה נראה ששלוש מעובדות המשרד לא הגישו את הצהרת הרכוש שלהן בזמן: ליאורה שמעוני, מנהלת החטיבה לביקורת שמונתה בשנת 2014; אסתר בן חיים, מנהלת נציבות תלונות הציבור שמונתה בסוף שנת 2017; רונית זנדברג, משנה למנהלת נציבות תלונות הציבור שמונתה בספטמבר 2018. כעת, באיחור, שלושתן הגישו את הצהרת הרכוש שלהן.

מבקר המדינה עצמו הגיש את הצהרת הרכוש שלו, למרות שלא היה חייב בכך.